Laddar klickbar länk och logga - Bengts Breda Bilder . . .
© Naturproduktion Bengt Hedberg / Last modified: 2018-12-27


Sverige / Sweden > Bohuslän > Sotenäs kommun >
Sote Kanal - Sotenäs kommun - 1
1 2
Bild Image: BH-130828-05.jpg
Panorama över Sotenkanalen, Sotenäs kommun, Bohuslän

Original: TIFF 8 bits, 8192 x 1856 pixels, 43,5 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
© Bengt Hedberg
Bild / Image: BH-130828-04.jpg
Sotenkanalen, Sotenäs kommun, Bohuslän

Original: RAW 24 bits, 6000 x 4000 pixels, TIFF 8 bits 68,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
 
© Bengt Hedberg
Bild / Image: BH-130828-03.jpg
Jättegryta nära bron över Sotenkanalen, Sotenäs kommun, Bohuslän
Länkar / Links: Temabilder - Hål / Conceptual Photographs - Holes

Original: RAW 24 bits, 6000 x 4000 pixels, TIFF 8 bits 68,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
 
© Bengt Hedberg
Bild / Image: BH-130828-02.jpg
Jättegryta nära bron över Sotenkanalen, Sotenäs kommun, Bohuslän

Original: RAW 24 bits, 6000 x 4000 pixels, TIFF 8 bits 68,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
 
© Bengt Hedberg
Bild / Image: BH-120731-37.jpg
Mor Lenas stuga, Sotekanalen, Sotenäs kommun, Bohuslän

Original: RAW 24 bits, 6000 x 4000 pixels, TIFF 8 bits 68,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
 
© Bengt Hedberg
Bild / Image: BH-120731-36.jpg
Sotekanalen fr. Ramsviks nedergård, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun, Bohuslän

Original: RAW 24 bits, 6000 x 4000 pixels, TIFF 8 bits 68,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
 
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-000807-8.jpg
Sote kanal mot norr, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden

Original: Slide 24x36 mm / TIFF c:a 89 Mb (panorama av 3 st. 24x36)
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-960808-4.jpg
Sote kanal med Mor Lenas stuga, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden

Original: Slide 6x17 cm / TIFF c:a 105 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-000807-9.jpg
Sote kanal mot norr / Sote Canal facing north, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden

Original: Slide 24x36 mm / TIFF c:a 33 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-910613-3.jpg
Sote kanal fr. Ramsvikslandet, stenmur och motorbåt, Bohuslän, Sweden
Länkar / Links: Stenmurar / Stone Walls


Original: Slide 24x36 mm / TIFF c:a 33 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-000805-13.jpg
Sote kanal med Nolhötten fr. Tryggö, Ramsvikslandet, Bohuslän, Sweden

Original: Slide 24x36 mm / TIFF c:a 33 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-910614-1.jpg
Mor Lenas stuga vid Sote kanal, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden

Original: Slide 6x8 cm / TIFF c:a 48 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-910614-2.jpg
Motorbåt passerar Mor Lenas stuga, Sote kanal, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden
Länkar / Links: Fritidsbåtar / Motorbåtar / Motor boats


Original: Slide 6x8 cm / TIFF c:a 48 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-000809-4.jpg
Kummel och tavlor för sjöfarten"Tag ner segelen", max 5 knop, Sote kanal, Sotenäs kommun, Bohuslän, Sweden
Länkar / Links: Sjömärken / Navigation Marks


Original: Slide 24x36 mm / TIFF c:a 33 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden