Laddar klickbar länk och logga - Bengts Breda Bilder . . .
© Naturproduktion Bengt Hedberg / Last modified: 2016-12-23

Sverige / Sweden > Norrbotten >
Haparanda skärgård / Haparanda Archipelago - 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-050830-35.jpg
Bjšrkdunge i Västra Nikkala mot Aavaviken, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: TIFF 84,9 Mb, panorama sammansatt av 3 delbilder
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-050830-37.jpg
Havsstrand vid Santasaari mot Aavaviken och Haparanda hamn, Haparanda skärgård, Seskarš, Haparanda kommun, Norrbottens län

Original: TIFF 75,7 Mb, panorama sammansatt av 3 delbilder
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-050831-02.jpg
Sand- & grusstrand med strandtallar, vid Santasaari mot Aavaviken Haparanda skärgård, Seskarš, Haparanda kommun, Norrbottens län

Original: DCR RAW 16 bits, 4072 x 4072 pixels, TIFF 8 bits 47,4 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-050831-04.jpg
Sand- & grusstrand med strandtallar, vid Santasaari mot Aavaviken Haparanda skärgård, Seskarš, Haparanda kommun, Norrbottens län

Original: DCR RAW 16 bits, 4072 x 4072 pixels, TIFF 8 bits 47,4 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060822-10.jpg
Kapellet på sandheden vid Kumpula på Haparanda Sandskär, Haparanda Skärgård nationalpark, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
Bild Image: BH-060821-02.jpg
Vid kajaken på stranden till Seskarö, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-10.jpg
Kajak på stranden vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-09.jpg
Klapperstrand vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-11.jpg
Renfana på stranden vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Tanacetum vulgare / Renfana / Tansy


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© B Hedberg
Bild Image: BH-060823-12.jpg
Stenblock med fågelspillning på stranden vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-16.jpg
Bad i närheten av kajaken vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Bad / Bathing


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© B Hedberg
Bild Image: BH-060823-19.jpg
Lunchfika nära kajaken vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-20.jpg
Uppgrundad havsvik, f.d. hamn vid Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-23.jpg
Gammalt fiskeläge med rester efter gistgårdar på Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© B Hedberg
Bild Image: BH-060823-25.jpg
Gammalt fiskeläge med rester efter gistgårdar på Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-26.jpg
Labyrinter på Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Temabilder - Labyrint / Conceptual Photographs - Labyrinth


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-28.jpg
Rester av bebyggelse från ett gammalt fiskeläge på Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-30.jpg
Gammalt sjömärke efter enslinje på Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-32.jpg
Förädiska grundrevlar kring Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-34.jpg
Förädiska grundrevlar kring Letto, Haparanda Sandskärs naturreservat, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-38.jpg
Paus efter paddling från Letto i eftermiddagssolen på Inakari, Haparanda skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-39.jpg
Angöring med kajak vid klapperstrand på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-40.jpg
Angöring med kajak vid klapperstrand på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-43.jpg
Angöring med kajak för påfyllning av vattenflaskan vid klapperstrand på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-44.jpg
Fotspår av fåglar på sandstrand i kvällssol på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Fotsteg / Footprints, Mönster / Pattern


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-46.jpg
Klapperstrand i kvällssol mot söder på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-47.jpg
Klapperstrand i kvällssol mot SO på Byskär, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-49.jpg
Kajak på liten sandstrand på sydsidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-53.jpg
Kajak, uppsättning av tält på liten sandstrand på sydsidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-57.jpg
Kajak, uppsättning av tält på liten sandstrand på sydsidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060823-60.jpg
Kajak, matlagning och tältning på liten sandstrand på sydsidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-08.jpg
Röda vinbär, Ribes rubrum, Kataja, Haparanda skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Ribes rubrum / Röda vinbär / Red Currant


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-15.jpg
Ett enda molnpå himlen. Kajak, vid stenig strand på finska sidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Finland
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-18.jpg
Gränsröse Rr 65A (Suomi No 66b, 1927) , vid stenig strand på finska sidan av Kataja, skymning, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Finland / Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-29.jpg
Stiltje med kajaken intill sjömärke NV om Pahaluoto, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-31.jpg
Paddling ut genom kanal från Nikkalaviken vid Vasikkasaari, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-33.jpg
Paddling förbi stort stenblock med fågelspillning i vattnet söder om Vasikkasaari, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060824-39.jpg
Tältplats innanför den långgrunda viken innanför Haparanda fiskehamn, Haparanda Skärgård, Bottenviken, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden

Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060825-04.jpg
Passage med kajak av viadukt under vägrampen till Seskarö, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking, Temabilder - hål / Conceptual Photographs - Holes


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060825-06.jpg
Med kajak på väg ut mot vägbron till Seskarö, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking, Kommunikation - broar / Communication - Bridges


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060825-07.jpg
Under brovalven - bron till Seskarö, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kommunikation - broar / Communication - Bridges


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden
© Bengt Hedberg
Bild Image: BH-060825-15.jpg
Fika med kajaken på stranden vid Seskarö, efter avslutad paddling i Haparanda skärgård, Haparanda kommun, Norrbotten, Sweden
Länkar / Links: Kajakpaddling / Cayaking


Original: NEF RAW 16 bits, 3872 x 2592 pixels, TIFF 8 bits 28,7 Mb
© Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden